Sposoby inwestowania nadwyżek finansowych
Dom i ogród

Fundusze inwestycyjne – sposoby inwestowania nadwyżek finansowych

Inwestorzy często decydują się na zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. To wygodny i prosty sposób ulokowania swoich oszczędności. Szczególnie godne uwagi są fundusze stabilnego wzrostu, które są najbardziej popularne wśród początkujących lub ceniących średni poziom ryzyka inwestorów.

Fundusze inwestycyjne to popularna forma zbiorowego inwestowania. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, dzieli się je na trzy kategorie:

  • Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO),
  • Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO),
  • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ).

Fundusze inwestycyjne można także podzielić m.in. ze względu na rodzaj nabywanych aktywów. Należą do nich na przykład: fundusze akcji,  papierów dłużnych, mieszane, absolutnej stopy zwrotu, aktywów niepublicznych czy sekurytyzacyjne. Pod względem  ryzyka inwestycyjnego, inwestorzy mogą wybierać spośród funduszy o małym ryzyku inwestycyjnym, mieszanych i  agresywnych.

Przystąpienie do funduszu inwestycyjnego otwartego wiąże się z koniecznością zakupu jednostek uczestnictwa. Z tej formy mogą korzystać wszyscy  – zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a także podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej.

Czym różnią się fundusze?

Fundusze inwestycyjne inwestują w różne instrumenty finansowe. Ma to bezpośrednie przełożenie na możliwy do uzyskania zysk, ale też poziom ponoszonego ryzyka. Najbardziej ryzykowne są fundusze, które inwestują w akcje.

Najczęstszym wyborem inwestorów, którzy chcą w miarę bezpieczny sposób pomnażać swoje nadwyżki finansowe, są fundusze mieszane. Z jednej strony dają szansę na spory zysk, z drugiej wiążą się z koniecznością ponoszenia średniego poziomu ryzyka. Przykładem takiego funduszu jest Subfundusz Caspar Stabilny.

Subfundusz Caspar Stabilny

Fundusz stabilnego wzrostu  Subfundusz Caspar Stabilny to odpowiednia inwestycja dla osób, które oczekują ochrony wartości ze  średnim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Fundusz pozwala sięgnąć do zagranicznych rynków, więc inwestycja jest idealna dla osób, które nie chcą skupiać się wyłącznie na inwestycjach w jednym regionie. Na dzień 30 czerwca 2022 roku, w skład subfunduszu wchodzą:

  • 32,54% – akcje,
  • 25,29% – obligacje skarbowe,
  • 21,59% – obligacje gwarantowane przez państwo,
  • 20,12% – ETF-y,
  • 0,46% – gotówka i ekwiwalenty.

Wartość aktywów netto wynosiła na dzień 30 czerwca 2022 roku  91 603 954.18 zł. Wartość jednostki w dniu 22 lipca 2022 roku była wyceniona na 135,16 zł. Inwestorzy w ciągu dwóch lat (od 22 lipca 2020 roku – do 22 lipca 2022 roku) mogli zarobić 11,07%, a od początku działalności subfunduszu (tj. od 1 czerwca 2019 roku do 22 lipca 2022 roku)– zarobili aż 25,53%.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.